# حضرات_آل_الله

فردا

با طلوع خورشید این قصه عاشقانه حزن انگیز هر روز بر ما تکرار می شود تا طلوع واپسین روز هستی که طلوع خورشید آن روز دیگرگونه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید

شب

اما از غروب تا مغرب راه زیادی نیست وقتی بابای آفتاب پرواز می کند بانوی ماه تنها چند لحظه دست اش از دست بابا رها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

روز

ظهر که می شود آفتاب این یادگار تا همیشه ی محمدت آن چنان بی شائبه بر ما می تابد که فراموش می کنیم آفتاب هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید