# امام_عصر_روحی_فداه

فردا

با طلوع خورشید این قصه عاشقانه حزن انگیز هر روز بر ما تکرار می شود تا طلوع واپسین روز هستی که طلوع خورشید آن روز دیگرگونه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید

روز

ظهر که می شود آفتاب این یادگار تا همیشه ی محمدت آن چنان بی شائبه بر ما می تابد که فراموش می کنیم آفتاب هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید