بیا ...

بیا

بیا و بر این کالبد تهی مانده از هوی

نماز بخوان

و بعد در گوش راست ام اذان بگو

و در گوش چپ ام اقامه را

اقامه کن!

من کعبه ی زمینی اش را تاب آورده ام

اگر بخواهد

تو را

و عظمت امرت را

و مهابت نهی ات را هم

تاب خواهم آورد

ای کعبه ی آسمانی خدا !

بیا و صدا کن مرا

تا از همه چیز و همه کس

به سوی تو بازگردم

به سوی تو

که آخرین سکه ی باقی مانده ای به کیسه ی رحمت اش

به سوی تو

که آخرین برگ باقی مانده ای

به دست مهربانی اش

همان برگ آخر

برگ برنده

در این بازی

در این قمار عشق

که نمی دانم کی

قرار است تو را رو کند

و این بازی را ختم به خیر!

بیا و آخر خوب قصه ی من باش!

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
rahro

سلام به به مبارک باشه این شروع جدید با این مطلع زیبا اللهم عجل لولیک الفرج[گل]